Lab Testing ROOM

 Lab Testing (Quality Control ) ทางบริษัทมีทดสอบชิ้นงานก่อนที่จะนำชิ้นงานส่งลูกค้า ด้วยเครื่องมือ

ตรวจสอบคุณภาพที่มีความทันสมัย  บริษัทมีห้องแล็บที่ใช้เพื่อทดสอบคุณภาพของกาวโดยเฉพาะ  อาทิ เครื่องการตรวจวัดค่าความยืดหยุ่น ความวัดชื้น  ความร้อน  ตรวจสอบความเหนียวของกาวแสดงเป็นผลกราฟ ทางเราจะทำการเก็บข้อมูลเพื่อเก็บเป็นสถิติ  

บริษัทต้องมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่นำออกไปถึงมือลูกค้านั้นมีคุณภาพที่คงที่ และให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดถ้ามี  ตลอดจนถึงลูกค้านำไปใช้งานได้จริง

 

 เรามีเครื่องมือทดสอบกาวที่ทันสมัย และมีความแม่นยำ  

1. J-DOWN METHOD   2. STATIC SHEAR & HOLDING TESTING METHOD 3.  PEALING STRENGTH TESTING METHOD

 

Visitors: 98,438