ตัวอย่างงานผลิต

ตัวอย่างงานต่างๆ  ที่นำมาเคลือบกาว มีหลากหลายวัตถุดิบ  ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน

Visitors: 85,396